برای ارسال این محصول به گوشی می بایست ابتدا در سامانه پارس هاب ورود نمایید.
فرهنگ ایتالیایی هوشیار ژوبین

فرهنگ ایتالیایی هوشیار ژوبین

۱۳۹۵/۰۷/۱۹ » ایده پرداز ژوبین
آزمون و خرید
۴ نام نسخه: 2.03 15.77 MB
دانلود فرهنگ ایتالیایی هوشیار ژوبین
فرهنگ ایتالیایی هوشیار ژوبین فرهنگ ایتالیایی هوشیار ژوبین فرهنگ ایتالیایی هوشیار ژوبین فرهنگ ایتالیایی هوشیار ژوبین فرهنگ ایتالیایی هوشیار ژوبین
شرح
فرهنگ لغات جامع ایتالیایی از منبع معتبر و به روز

ایتالیایی به فارسی
فارسی به ایتالیایی
ایتالیایی به ایتالیایی
تلفظ صوتی لغات ایتالیایی
جستجوی متداخل
جعبه لایتنر
پردازش تصویر
تغییرات این نسخه
رفع مشکلات جزئی
از این ناشر
فرهنگ روسی هوشیار ژوبین
فرهنگ های هوشیار ژوبین
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آزمون و خرید
فرهنگ ایتالیایی هوشیار ژوبین
فرهنگ های هوشیار ژوبین
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آزمون و خرید
فرهنگ اسپانیایی هوشیار ژوبین
فرهنگ های هوشیار ژوبین
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آزمون و خرید
فرهنگ فرانسه هوشیار ژوبین
فرهنگ های هوشیار ژوبین
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آزمون و خرید
فرهنگ آلمانی هوشیار ژوبین
فرهنگ های هوشیار ژوبین
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آزمون و خرید
فرهنگ انگلیسی هوشیار ژوبین
فرهنگ های هوشیار ژوبین
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آزمون و خرید
پارس هاب را دریافت و نصب کنید دانلود
Title