برای ارسال این محصول به گوشی می بایست ابتدا در سامانه پارس هاب ورود نمایید.
فرهنگ فارسی انصاف پور

فرهنگ فارسی انصاف پور

۱۳۹۵/۰۷/۱۹ » ایده پرداز ژوبین
آزمون و خرید
۳۳ نام نسخه: 2.03 13.47 MB
دانلود فرهنگ فارسی انصاف پور
فرهنگ فارسی انصاف پور فرهنگ فارسی انصاف پور فرهنگ فارسی انصاف پور فرهنگ فارسی انصاف پور
شرح
فرهنگ لغات فارسی 
تالیف غلامرضا انصاف پور

بیش از 80 هزار مدخل
تلفظ و گویش واقعی تمامی لغات
نمایش اعراب
نمایش عکس و نمایه بسیاری از لغات
جستجوی تو در تو لغات
تغییرات این نسخه
رفع مشکلات جزئی
از این ناشر
مادر خرج
برنامه های کاربردی
۱۳۹۶/۰۳/۰۷
آزمون و خرید
بهشت زهرا
برنامه های کاربردی
۱۳۹۵/۱۲/۲۴
رایگان
شاه کلید
برنامه های کاربردی
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
آزمون و خرید
حسابیار ژوبین
برنامه های کاربردی
۱۳۹۵/۱۱/۲۴
آزمون و خرید
گاهشمار خورشیدی
برنامه های کاربردی
۱۳۹۵/۱۱/۲۳
رایگان
فرهنگ فارسی انصاف پور
برنامه های کاربردی
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آزمون و خرید
پارس هاب را دریافت و نصب کنید دانلود
Title