برای ارسال این محصول به گوشی می بایست ابتدا در سامانه پارس هاب ورود نمایید.
همراه پارسی

همراه پارسی

۱۳۹۴/۱۰/۱۰ » ایده پرداز ژوبین
آزمون و خرید
۲۰ نام نسخه: 1.09.parshub 15.73 MB
دانلود همراه پارسی
همراه پارسی همراه پارسی همراه پارسی همراه پارسی همراه پارسی همراه پارسی
شرح
مجموعه دیوان اشعار 34 شاعر برجسته ایران: ابوسعید ابوالخیر، امیر خسرو دهلوی، انوری، اوحدی مراغه ای، باباطاهر، پروین اعتصامی، جامی، حافظ، خاقانی، خواجوی کرمانی، خیام، دقیقی، رودکی، سعدی، سنایی غزنوی، سیف فرغانی، شبستری، شیخ بهایی، صائب تبریزی، عبید زاکانی، عطار، فخرالدین عراقی، فرخی سیستانی، فردوسی، فروغی بسطامی، محتشم کاشانی، مسعود سعد سلمان، ملک الشعرا بهار، منوچهری، مولوی، ناصرخسرو، نظامی، وحشی بافقی، هاتف اصفهانی
مشاعره
جستجوی واژه
نشانه گذاری و درج یادداشت
اشتراک گذاری ابیات
تغییر نوع و اندازه
واسط کاربری جذاب
تغییرات این نسخه
اصلاح منو در اندروید 5 به بالا
از این ناشر
گلستان سعدی
همراه پارسی
۱۳۹۴/۱۰/۱۰
۳,۵۰۰ تومان
رودکی
همراه پارسی
۱۳۹۴/۱۰/۱۰
۳,۵۰۰ تومان
خیام
همراه پارسی
۱۳۹۴/۱۰/۱۰
۳,۵۰۰ تومان
دیوان حافظ
همراه پارسی
۱۳۹۴/۱۰/۱۰
آزمون و خرید
همراه پارسی
همراه پارسی
۱۳۹۴/۱۰/۱۰
آزمون و خرید
پارس هاب را دریافت و نصب کنید دانلود
Title